Herbalife Uithoorn


Bent u op zoek naar een Herbalife distributeur in de omgeving van Uithoorn?
Herbalife Uithoorn:


Dan bent u op zoek naar mij:

Marjoke Peters
0645963979
0297870248

www.Marbalife.nl marjoke@marbalife.nlBel me gerust als u meer wilt weten over:
• Aankomen
• Afvallen
• Meer energie krijgen door gezonde voeding
• Gezond ontbijten
• Verbeteren van sportprestaties en het voorkomen van spierpijn en blessures
• Natuurlijke huidverzorging

Graag geef ik u een persoonlijk advies naar aanleiding van een goede lichaams- en voedingsanalyse die ik u kosteloos aanbied.
Zelf gebruik ik de Herbalife voedings- en huidverzorgingsproducten sinds juli 2010 en ik merk dagelijks de positieve effecten. Veel meer energie en een stralend uiterlijk.
Ik vind het erg leuk om u te helpen!


Als u onze producten eerst wilt uitpoberen kan dat ook.
U kunt hier uw PROEFPAKKET aanvragen! (Code 1705)
Om in aanmerking te komen voor een pakket vul de online vragenlijst in!

Met vriendelijke groet,
Marjoke
Onafhankelijk Herbalife distributeur


Home >> Herbalife Distributeur >> Herbalife Uithoorn

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.