Herbalife Limmen

Bent u op zoek naar een Herbalife distributeur in Limmen?
Herbalife Limmen:

Voor persoonlijk en vrijblijvend advies bij:

- Afvallen.
- Aankomen.
- Gezonde voeding.
- Meer energie.
- Goede sportvoeding.

Dan moet u bij mij zijn.
Erik Stroomer
06-55398623
estroomer@herbel.nlIk zelf ben in augustus 2002 begonnen met Herbalife te eten.
Ik ben toen 7 kilo afgevallen in een paar maanden tijd. Maar wat voor mij nog belangrijker was, dat ik er zoveel energie van kreeg. Geen dipjes meer in de middag en avond. En nog steeds heb ik veel energie en voel me SUPER.


Daarnaast ben ik ook begonnen als member en heb daar veel plezier in. Ik wil nu ook een team gaan opbouwen met leuke collega distributeurs. Die hard willen werken zowel full- als parttime.


Wil je hier meer over weten bel me gerust even op.Wilt u de producten een keer uitproberen?

Vraag dan hier een PROEFPAKKET aan (code 0000)
Om in aanmerking te komen voor een pakket vul de online vragenlijst in!
Home >> Herbalife dsitributeur >> Herbalife Limmen

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.