Herbalife feiten

Herbalife Feiten:
Herbalife International werd opgericht in 1980 door Mark Hughes, het is het eerste bedrijf in de welzijnsindustrie dat gewijd is aan het vereenvoudigen van een gezonde levensstijl.


• Het hoofdkantoor is gevestigd in Los Angeles
• Vertegenwoordigd, getest en goedgekeurd in meer dan 85 landen
• De marktleider op het gebied van gezonde voeding, supplementen en verzorgingsproducten
• ruim 18 jaar in Nederland
• Genoteerd aan de beurs van New York (NYSE)
klik hier voor de actuele beurs gegevens
• De omzet 2010 $4,3 miljard
• De omzet 2011 $5,4 miljard

• Medische adviesraad met o.a. Dr. David Heber, Dr. Louis Ignaro
• Toonaangevend en snelst groeiende netwerkmarketing bedrijf *
• Vertegenwoordigd door onafhankelijke distributeurs

* Netwerkmarketing is een distributievorm die inmiddels al ruim 50 jaar bestaat. De afgelopen 10 jaar heeft netwerkmarketing een enorme groei doorgemaakt.
Inmiddels is wereldwijd een omzet van meer dan $100 miljard gerealiseerd met deze vorm van distributie.

Ook bekende "traditionele" multinationals in voeding, telecom, energie en vele andere branches maken gebruik van netwerkmarketing. Het biedt je vrijheid, optimale flexibiliteit en een goed inkomen. Iedereen kan hiermee succesvol worden.

De Voordelen van Netwerkmarketing

• Je bent je eigen baas en bepaalt zelf wat je doet
• Je hebt geen personeel
• Je werkt vanuit huis en bepaalt zelf je tijdsindeling
• Je kunt dit naast je huidige activiteiten opbouwen
• Je wordt getraind en ondersteund door ervaren netwerkmarketing professionals
• Je werkt samen met gemotiveerde, onafhankelijke collega's
• Je kunt zowel nationaal als internationaal actief zijn
• Je loopt geen financieel risico
• Je hoeft geen grote investeringen te doen

De kern van dit concept:
Je kunt een inkomen opbouwen dat uiteindelijk niet meer alleen afhankelijk is van je eigen inspanningen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de royalty’s die artiesten of schrijvers ontvangen.

De combinatie van een zéér gezond inkomen en veel vrije tijd is hierdoor realiseerbaar!

Home >> Herbalife feiten

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.