Afvallen door hardlopen

Afvallen door hardlopen

Desiree van Terwisga 35kg afgevallen

Mijn naam is Desiree van Terwisga, ik ben 34 jaar jong en ben getrouwd met Andre, samen hebben wij 1 zoon, Jordi, die nu 4 jaar jong is.

Voor mijn zwangerschap was ik al een forse meid maar vond het eigenlijk geen handicap om zo door het leven te gaan. Ik vond het wel best zo.Ik genoot met volle teugen van alles wat ik kon eten en sportte nooit, omdat dit ook niet zou gaan gezien mijn gewicht toen.

Maar mijn echtte gevecht met gewicht is begonnen na mijn bevalling.

Na mijn bevalling woog ik 112 kilo en dat is geleidelijk aan gezakt naar 98 kilo maar daar bleef ik steken en dat is voor een persoon van 173 lang toch te veel. Ik begon me erg onprettig te voelen mede doordat ik geen “normale” kleding meer kon kopen naar mijn gevoel en me ging verschuilen voor gelegenheden waar ik op zou vallen. Op dat moment ben ik de strijd aangegaan met mijn overgewicht.

Ik had na deze beslissing nog 1 wens en dat was ooit te kunnen hardlopen zoals mijn vader dat deed maar dat kon niet voordat mijn gewicht onder de tachtig kilo zou zijn anders zou ik mijn gewrichten dusdanig beschadigen en dat was ook niet de bedoeling.

In november 2003 is mijn strijd begonnen met een begin gewicht van 98 kilo, in mei 2004 woog ik 78 kilo en kon ik gaan beginnen met trainen. Nu inmiddels bijna een jaar verder loop ik de 10 kilometer als een nieuw persoon en dank zij de producten van Herbalife voel ik me fitter dan ooit. Spierpijn is iets wat ik met Herbalife producten niet of nauwelijks meer ken en het herstellen na de 10 kilometer hardlopen gaat veel sneller.

Ook herstellen na mijn andere sport bezigheden is geen probleem, kortom het gaat super met me en tevens is mijn gewicht al tijden stabiel. Mijn wens is mede door Herbalife een feit geworden. Ik kan naar alle eerlijkheid vermelden dat via Herbalife mijn leven dusdanig verandert is dat ik in ieder geval niet anders meer zou willen.

Het enige wat mij rest te vertellen is dat er maar 1 manier is om erachter te komen of dit ook wat voor u is is de producten zelf te gaan gebruikenHome >> Sportvoeding >> Afvallen door hardlopen

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.