Eiwit behoefte

Ben je benieuwd wat je eiwit behoefte/proteïne behoefte is?
Wat is precies je behoefte en hoe wordt dit berekend?


Hieronder zal ik uitleggen wat wij hanteren:

Er zijn 2 manieren waarop dit berekend kan worden namelijk
1 - Op basis van je gewicht
2 - Op basis van je vetvrije gewicht of vetvrije massa.

Wil je meer weten over eiwit/proteine behoefte?
Vul dan onderstaand vragen formulier in voor een persoonlijk voedingsadvies


Daarnaast is het van belang of je sport of dat je weinig beweegt.
Hierin onderkennen wij 3 verschillen:
a - niet sporter
b - regelmatige sporter
c - spiergroei en body-building

1 - Op basis van je gewicht
a - niet sporter ------------------> 0.8 gram per kg gewicht
b - regelmatige sporter -----------> 1.2 gram per kg gewicht
c - spiergroei en body-building ----> 2.0 gram per kg gewicht

Dus stel je weegt 80 kilo
Als niet sporter heb je dus 64 gram proteïne per dag nodig (80 X 0,8)
Als regelmatige sporter heb je dus 96 gram proteïne per dag nodig (80 X 1,2)
Als bodybuilder heb je dus 160 gram proteïne per dag nodig (80 X 2,0)

2 - Op basis van je vetvrije massa
a - niet sporter ------------------> 1.5 gram per kg vetvrije massa
b - regelmatige sporter -----------> 1.7 gram per kg vetvrije massa
c - spiergroei en body-building ----> 2.5 gram per kg vetvrije massa

Dus stel je weegt 80 kilo en hebt een vet% van 20
Dit betekent dat je 16 kilo vet bij je hebt en 64 kilo vetvrije massa hebt.
Als niet sporter heb je dus 96 gram proteïne per dag nodig (64 X 1,5)
Als regelmatige sporter heb je dus 109 gram proteïne per dag nodig (64 X 1,7)
Als bodybuilder heb je dus 160 gram proteïne per dag nodig (64 X 2,5)

Je ziet dat hier een verschil zit tussen de berekeningen. Dit heeft te maken met de nauwkeurigheid van de verschillende berekeningen.
Onze voorkeur gaat dan ook uit naar berekening nummer 2.
Deze is nauwkeuriger. Spiermassa heeft namelijk proteïne nodig, vetmassa niet!!

Wil je weten wat jouw proteïnebehoefte is? Vraag hier je persoonlijke advies .Home >> Sportvoeding >> Eiwit behoefte

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.