Emotie eten

Ben je iemand die last heeft van emotie eten? Ga jij bij stress en emotie eten? Kijk hier voor herkenning en tips!

Wanneer heeft iemand last van emotie eten en wat maakt dat wij gaan eten?

Er is een behoefte aan eten die we “honger” noemen. Waar komt die behoefte vandaan?

Er zijn verschillende soorten honger:

Honger die uit je lichaam komt
o Veroorzaakt door de maag
o Keuze verkeerde koolhydraten
o Te weinig eiwitten
o Tekort essentiële voedingsstoffen

Honger die uit je hoofd komt
o Emotionele honger
o Opgedrongen trek
o Gewoonten en patronen
o Verkeerde uitleg lichaamssignalen
o Geen ‘NEE’ kunnen zeggen


Honger die uit je lichaam komt
1. Honger veroorzaakt door de maag
• lege maag
• vergrote maag
Een lege maag heeft nieuwe voedingsstoffen nodig en schreeuwt/knort. Als je te lang wacht met eten (dat is geen gehoor geven aan knorren), dan slaat het lichaam alarm:”Ik sterf van de honger.”
Dit is een overlevingssignaal!
“IK MOET ETEN”
Dit signaal is altijd sterker dan wilskracht.
Gevolg: Vreetbui waarna teveel eten wordt opgeslagen als lichaamsvet!

Zorg daarom dat je nooit die schreeuwende honger krijgt!

Een vergrote maag onstaat als je met regelmaat te veel eet (bv elke dag een te grote avondmaaltijd), ondat je maag zich aanpast, hij wordt groot.
Je hebt al een vol gevoel bij 50% vulling van de maag.
Bij een grote maag duurt het langer voor die 50% bereikt is, daarom moet er meer gegeten worden om een vol gevoel te krijgen.
Het teveel wordt omgezet in lichaamsvet.

Wat te doen bij een vergrote maag?
Help de maag krimpen!
• door ± 75% te eten van wat je normaal zou doen
• door vaker per dag kleinere porties te eten
Na ± 14 dagen gaat de maag eerder een “vol gevoel” signaal geven, waardoor je eerder gaat stoppen met eten.

2. Honger veroorzaakt door de keuze van verkeerde koolhydraten
De verkeerde enkelvoudige koolhydraten worden sneller verteerd en zullen eerder als vet worden opgeslagen omdat het lichaam onvoldoende tijd heeft om de geleverde calorieën te verbranden.
Kijk bij goede koolhydraten welke je beter kan kiezen.

3. Te weinig eiwitten
Ook hierdoor ontstaat honger. Eiwitten zorgen van nature voor een verzadigd gevoel en helpen zo de honger te beheersen waardoor we minder eten.

4. Tekort aan essentiële voedingsstoffen
De voeding vandaag de dag wordt steeds slechter van kwaliteit en bevat steeds minder essentiële voedingsstoffen die wij dagelijks nodig hebben.
Ons lichaam heeft daardoor mogelijk tekorten aan onontbeerlijke bouw- en voedingsstoffen.
Deze tekorten kunnen honger veroorzaken!
Het lichaam kan er alleen voor zorgen dat de tekorten teniet gedaan worden als jij gaat eten. Omdat je meer dan normaal zal moeten eten om de ADH binnen te krijgen, zullen extra calorieën worden opgeslagen als vet.Honger die uit je hoofd komt
1. Emotionele honger
Dus honger die het gevolg is van een bepaalde stemming of gevoel.
Je bent je vaak onvoldoende bewust waar zo’n gevoel vandaan komt. Invloeden van buitenaf zijn hier meestal de oorzaak van.
Die zetten je onbewust aan tot snoepen. Je vervangt het nare gevoel door het ‘genieten’ van voedsel.

Voorbeelden van een negatieve emotie die honger veroorzaakt:
• je verveelt je
• je voelt je down
• je bent nerveus
• je bent gestresst
• je bent boos
• eenzaamheid
• angst
• verdriet

Tip…
Vraag je af waarom je nú eet!
Word je bewust van wat er WERKELIJK speelt in jezelf.
Probeer een oplossing te vinden voor het oorspronkelijke probleem, bijvoorbeeld door erover te praten.
Als je daar nu niet voor kiest, zoek dan een andere vorm van compensatie die gezonder voor je is. (bijvoorbeeld: ga sporten, mediteren, muziek maken, enz).

2. Opgedrongen ‘trek’
Hiervan is sprake wanneer de trek wordt veroorzaakt door dingen die via onze zintuigen invloed op ons uitoefenen.
Bijvoorbeeld:
• Het aroma van gebakken brood of versgezette koffie
• De geur van de barbecue bij de buren
• Het knisperen van het bakken van een eitje
• Pauzemomenten op de TV zijn vaak gevuld met reclamespots over eten en drinken
• Winkeletalages en -schappen met verleidelijk voedsel

Naarmate je minder goed gevoed bent, ben je gevoeliger voor deze invloeden. Ga bijvoorbeeld niet met een lege maag boodschappen doen.
Eet een gezonde snack voordat je boodschappen gaat doen.

3. Gewoonten en patronen
Patronen die je onbewust aanzetten tot eten.
Bijvoorbeeld:
gezelligheid -> alcohol drinken
tv kijken -> iets te knabbelen
wijn drinken -> kaasblokjes op tafel
aardbeien eten -> suiker MOET erbij
kerst -> grote maaltijd
koffie –> koekje

4. Verkeerde uitleg lichaamssignalen
Het lichaam geeft signalen, maar deze worden door ons verkeerd geïnterpreteerd. We vertalen het signaal verkeerd en daardoor geven we een onjuiste respons.
In de praktijk betekent dat we in veel gevallen reageren door tegaan eten, terwijl het lichaam om wat anders vraagt.

Bijvoorbeeld:

Vermoeidheid:
Het lichaam geeft het signaal van energie tekort met als verkeerde uitleg voedsel tekort.
Daardoor ontstaat een verkeerde reactie: eten
De goede reactie zou zijn: rusten of slapen.

Je hebt het koud:
Het lichaam geeft het signaal van tekort aan warmte met als verkeerde uitleg brandstof tekort.
Daardoor ontstaat een verkeerde reactie: eten
De goede reactie zou zijn: warme kleding aantrekken.

Als je te weinig water drinkt, kan dat ook leiden tot te veel eten.
De hersenen kunnen moeilijk onderscheid maken tussen honger en dorst. Je denkt dat je honger hebt, terwijl je lichaam eigenlijk behoefte heeft aan water.
Als je trekt krijgt, drink dan eerst een glas water voordat je naar iets te eten grijpt.
Wacht vervolgens 15 minuten en als je daarna nog steeds honger hebt, neem dan pas iets te eten!

5. Geen “NEE”! kunnen zeggen
Altijd het belang of gevoel van anderen boven dat van jezelf stellen.
Geen koekje afslaan omdat die ander dat persoonlijk zou kunnen opvatten.
Geen nee zeggen tegen een gebakje dat speciaal voor jou bewaard is (beleefd?).
Alcohol drinken omdat anderen je anders ongezellig vinden.
Kies voor jezelf, kies voor je gezondheid!

Hoe kunnen we honger voorkomen?
•juiste koolhydraten
•voldoende eiwitten
•voldoende vitaminen en mineralen
•voldoende vezels

Ga eens na bij jezelf of/welke emotie met jouw eetgedrag te maken heeft:
problemen herkennen is vaak een eerste stap...
Home >> Afvallen >> Emotie eten

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.