Koolhydraten

Alles over koolhydraten! Wat zijn koolhydraten? Wat heb je eraan? Wat zijn goede koolhydraten en welke moet ik vermijden?


Vaak wordt gedacht dat alleen een overmaat aan vet in je eten maakt dat je dik wordt.
Nee, alles wat je teveel eet wordt opgeslagen als lichaamsvet!

Met name koolhydraten, deze eet je al snel teveel omdat het lichaam daar niet zoveel van kan opslaan.
Wat je teveel aan koolhydraten eet wordt dus ook opgeslagen als lichaamsvet.

Waarom eten we dan koolhydraten?
Omdat we die óók nodig hebben!

o Brandstof voor de spieren
o Brandstof voor de hersenen
o Voorkomen gebruik van eiwit als energiebron

We hebben dus koolhydraten nodig maar we moeten er zeker niet teveel van eten en de juiste soort koolhydraten kiezen.

Welke koolhydraten zijn de juiste soort?
De koolhydraten waar het lichaam lang mee kan doen.
Als je verkeerde koolhydraten eet, gebeurt dit:

Je lichaam zet het teveel aan suikers(enkelvoudige koolhydraten) om in vet. Het vet wordt vervolgens opgeslagen in de vetcellen.

De twee hoofdgroepen van koolhydraten:
Enkelvoudige koolhydraten:
Deze worden sneller verteerd en zullen eerder als vet worden opgeslagen omdat het lichaam onvoldoende tijd heeft om de geleverde calorieën te verbranden.
Hoe sneller de opname des te heftiger de reactie van het lichaam.
Een heftige reactie van het lichaam maakt dat we weer snel behoefte hebben aan nieuwe (snelle) koolhydraten.
Een groot deel van de suikers uit de snelle koolhydraten worden omgezet in lichaamsvet.
Voeding die enkelvoudige suikers bevat zijn o.a. zoete fruitsoorten, vruchtensappen, snoep, koekjes, cake, wit brood en frisdranken. Je kan deze enkelvoudige suikers beter zoveel mogelijk vermijden.

Complexe koolhydraten
Deze zijn door het lichaam moeilijker (langzamer) af te breken en geven daardoor een langzamere energiestijging dan bij de omzetting van enkelvoudige koolhydraten. Ze hebben een kleinere kans om als vet opgeslagen te worden en omdat ze veel voorkomen in fruit en groente bevatten ze ook veel voedingsvezels.
Voedingsmiddelen die complexe koolhydraten bevatten zijn o.a. groenten, ongeschild fruit, granen en (echte) volkorenproducten.

Dus...
Enkelvoudige koolhydraten bevatten veel suiker en hebben meestal een minimale voedingswaarde.
Complexe koolhydraten bevatten veel minder suiker en hebben juist vaak een grote voedingswaarde.

Maar let op!
Vol goede bedoelingen en bewust van het gevaar van overdadig suiker eten, proberen mensen minder snoep en koekjes te eten en hun kinderen te behoeden voor teveel snoepgoed.
Maar wat niet iedereen begrijpt is dat producten als aardappel, (wit) brood, rijst, pasta enz. bijna dezelfde effecten kunnen hebben.
Ze bevatten dezelfde enkelvoudige koolhydraten met een minimum aan voedingswaarde.
Én worden in het lichaam bijna volledig in suiker omgezet.

Om de drang naar enkelvoudige koolhydraten te voorkomen moet het lichaam ‘s ochtends al worden voorzien van uitgebalanceerde voeding , gebaseerd op proteïne, mineralen,vitamines en de juiste koolhydraten.

Een paar voorbeelden van reactie op koolhydraten:
Weinig reactie:
o sla
o wortel
o komkommer
o appel
o yoghurt
o doppinda's

Milde reactie:
o perzik
o peulvruchten
o brood
o rijst

Heftige reactie:
o aardappels
o popcorn
o rijstwafel
o cornflakes
o bakmeel


Als je vragen hebt klik dan hier

Home >> Afvallen >> Koolhydraten

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.