Jeugd en voeding

Lees hier meer over jeugd en voeding!
Sporters hebben veel extra voedingstoffen nodig.
Vooral jonge sporters. Ze zijn in de groei en vragen veel van hun lichaam. Hierdoor kan zelfs een groei achterstand ontstaan.
Door voldoende gezonde voeding te eten kan je dit voorkomen.
Lees hieronder de ervaring van een jonge jongen die graag voetbalt!
Hij heeft zijn tekorten aangevuld met de voedingsshakes van Herbalife

Ervaring: S is een jonge jongen waarvan een droom uit kwam. Vooral bij de jeugd is het nog belangrijker om goed te eten ivm de groei!

Het begon allemaal in 2002. S deed aan de talentendagen bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) mee en bleek dusdanig veel talent te hebben dat hij uitgenodigd werd om bij deze club te komen voetballen. Na 4 jaar hard trainen ,wedstrijden en toernooien spelen op top sport niveau begon het lichaam van S te protesteren. Iedere ochtend stijve en vermoeide benen en er traden blessures op, hij kreeg bijvoorbeeld, groeipijn in de benen.

Dit was het moment dat ik in aanraking kwam met Herbalife. Na een bezoek van Marrit Velink en de door Marrit aangeboden Lichaams&Voedingsanalyse, kwamen wij erachter dat S te weinig vitaminen, mineralen, koolhydraten, enz binnen kreeg. Door de inspanning van het sporten alleen al had hij veel meer voeding nodig, laat staan dat je dan ook nog moet groeien!!!! Dezelfde week nog is hij begonnen met het gebruiken van de Herbalife shake. Iedere ochtend krijgt hij een shake naast zijn ontbijt. Hij protesteert regelmatig tegen de shake maar hij weet en voelt dat hij er baat bij heeft dus hij drinkt het wel altijd op. Hij vindt het niet prettig om de shake mee te nemen naar de training. In het begin deed hij dit wel trouw, waardoor het resultaat al heel snel merkbaar was. Eigenlijk zou het beter zijn als hij nog steeds na het trainen en de wedstrijden een shake zou nemen maar we zijn allang blij dat hij s‘ochtends de shake opdrinkt. Je kan van een puber niet alles verwachten!

S is altijd een tenger jongetje geweest en dit zal waarschijnlijk ook nooit veranderen , maar Herbalife zorgt ervoor dat hij lekker in zijn vel zit en dat zijn lichaam niks tekort komt. Door het gebruik van de shake’s is hij enorm gaan groeien en heeft hij na de trainingen geen stijve benen meer. Wij als ouders merken aan hem dat hij enorm veel baat heeft bij de producten van Herbalife.

Zo belangrijk is de combinatie van voeding en voetbal Dus jeugd en voeding gaan heel goed samen!Home >> Sportvoeding >> Voeding en voetbal >> Jeugd en voeding

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.