Sportdrank

Zoek je een goede sportdrank?
Ben je op zoek naar een isotone drank?


Lees dan op deze pagina meer informatie over dranken, isotoon, hypertoon en hypotoon.


Waarvoor heb je nu vocht nodig?
Als je aan het sporten bent verlies je veel vocht.
Als je 2% aan vocht verliest gaat je prestatie met sprongen achteruit.
Verlies je 3-6% gaat je kracht en duurvermogen met maar liefst 30% achteruit.
Verlies je 6-10% kan je geen prestatie meer leveren.
Wil je je prestaties dus op het juiste niveau houden is het van belang om vocht goed aan te vullen.
Een goede drank hiervoor is een isotone drank.

Wat is een isotone drank?
Een isotone drank wordt heel gemakkelijk opgenomen door je lichaam. Hierdoor beschik je bijna direct over de stoffen die in je drank zitten

Er zijn veel dranken op de markt maar hiervan zijn een heleboel dranken hypertoon of hypotoon.
Het gevolg hiervan is dat je lichaam veel meer moeite moet doen om deze dranken op te nemen in je lichaam.
Dit zal je ook merken doordat je duidelijk het gevoel hebt dat je iets in je maag hebt zitten en je meer moeite hebt om het op te drinken. Een isotone drank drink je veel makkelijker op en zal je veel minder voelen in je maag.

Wat is het verschil tussen isotoon, hypertoon en hypotoon?
Kijk voor de uitleg even op wikipedia. Mocht je dan nog vragen hebben kan je deze altijd via ons contact formulier stellen. (Klik helemaal onderaan de pagina op EenGezondeMaaltijd.com voor ons contact formulier)
klik hier voor een koppeling naar wikipediaHome >> Sportvoeding >> Sportdrank

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.