Stofwisseling

Wil je weten hoe je je stofwisseling kan versnellen? Als je gezond wilt afslanken of je gewicht onder controle wilt houden dan kan je op een simpele manier zelf je metabolisme versnellen!

Kijk hier naar de tips!

Wat is metabolisme?
Een voorbeeld van metabolisme of stofwisseling is het proces waarbij voedsel wordt omgezet in energie.

Hoe sneller het metabolisme, des te sneller we calorieën verbranden en des te sneller we afslanken of des te makkelijker we op gewicht blijven.
Er zijn verschillende manieren om het basismetabolisme te versnellen en daardoor calorieën sneller te kunnen verbranden.
Dat resulteert dan tenslotte in een succesvolle lange termijn gewichtsbeheersing, met een positieve invloed op ons welzijn.

Welke factoren vertragen je stofwisseling?

- Niet genoeg eiwitten eten om het belangrijke spierweefsel te herstellen en op peil te houden.
- Niet genoeg vitaminen/mineralen binnen krijgen, deze zijn belangrijk om je metabolisme goed te laten werken.
- Niet genoeg water drinken, alle metabolische processen vinden plaats in samenwerking met water.
- Stress
- Tekort beweging
- Overgewicht: vetweefsel heeft een trager metabolisme dan spierweefsel
- Teveel enkelvoudige koolhydraten en suikers eten.

Hoe kun je je metabolisme versnellen?

Het kost ons lichaam veel moeite (energie) om eiwitten om te zetten.
Dus eiwitten verhogen ons metabolisme op een natuurlijke manier.
Eiwitten voorkomen hongergevoel en zijn nodig voor de opbouw en het onderhoud van spierweefsel.

Bewezen is dat bij honger de verbranding trager wordt.
Honger is als kou: je moet voorkomen dat je honger krijgt!
Hoe kan je dat voorkomen?
Door vaker kleinere hoeveelheden brandstof toe te voegen.
Eet vaker en in kleinere porties! Drie grote maaltijden per dag nemen, zoals de meeste mensen doen, vertraagt de verbranding.
Dus: 5-6 kleinere maaltijden gedurende de dag helpen om honger te voorkomen en ondersteunen een betere verbranding.

Een andere manier om je metabolisme te versnellen is...…
Bewegen
Elke manier van bewegen is goed:
zwemmen, Nordic walking, jogging, fitness, fietsen, enz.
Elke dag 30 min. bewegen verhoogt het metabolisme gedurende de hele dag (extra naast wat je normaal doet).

Spieren verbranden 300x meer dan vetweefsel!
Dus beweging waarmee je meer spierweefsel aanmaakt heeft een extra effect. (bijvoorbeeld trainen met gewichten)

Elke manier van bewegen activeert spierweefsel en verhoogt de stofwisseling, maar de criteria zijn:
o zweten
o verhoogde hartslag
o versnelde ademhaling
o minstens 30 minuten

Drink veel water
Metabolisme kan alleen maar plaatsvinden in een “waterige” omgeving.
8 -10 glazen water per dag of 1 liter per 30 kilo lichaamsgewicht versnellen het metabolisme.
Water helpt namelijk het afval uit het lichaam te verwijderen en de vertering te reguleren.
Tekort aan water belemmert het zelfreinigende proces.
Ophoping van afvalstoffen vindt vooral plaats bij mensen die chronisch te weinig water drinken.
Bovendien is voor een goede werking van vezels water nodig.
Vermijd zoete dranken, die geven een vertraging in het afslankproces.

Ontbijt is een must!
Door het ontbijt over te slaan zenden we een hongersignaal naar het lichaam en dus gaat het lichaam in de “hongerstand”.
Het verbruikt dan minder energie om zichzelf te beschermen tegen toekomstige hongersignalen.
Deze beginnen het metabolisme te vertragen, voorkomen het verbruik van suiker en vet en bevorderen de opslag van lichaamsvet. Op die manier slank je dus niet af!

Vitamines en mineralen spelen een grote rol in het ingewikkelde metabolismeproces.
Als er een tekort optreedt zal de stofwisseling vertragen of zelfs stilgelegd worden.
Dus het is zeer belangrijk om zeker niet minder vitamines en mineralen te gaan eten (zoals zo vaak gebeurt in een sterk calorie-beperkt dieet).


Home >> Afvallen >> Stofwisseling

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.