Voeding van Lionel Messi

Benieuwd naar de de Voeding van Lionel Messi? Wil je weten wat eet Lionel Messi?

Lees dan hier zijn verhaal:

Herbalife is er trots op de officiële voedingssponsor te zijn van atleten en teams over de hele wereld. Afgelopen juli werd een driejarige overeenkomst met FC Barcelona gesloten waardoor Herbalife 3 jaar lang de officiële voedingssponsor van de club is.

De artsen en voedingsexperts van de voedingsadviesraad van Herbalife, ontwikkelen in overleg met de spelers en begeleiding van het eerste team, speciale persoonlijke voedingsprogramma’s ter ondersteuning van de sportieve activiteiten.

Alle spelers zijn individuen die individuele voedingsbehoeften hebben. De voeding en voetbal, persoonlijke begeleiding van Herbalife ondersteunt hen erin om aan deze voedingsbehoeften te voldoen

Naast de overeenkomst met FC Barcelona heeft Herbalife ook een driejarig overeenkomst met stervoetballer Lionel Messi. Het doel van Lionel Messi & Herbalife is om samen met FC Barcelona een bijdrage te leveren aan het uitdragen van de boodschap dat gezonde voeding sporters kan helpen alles uit hun training te halen. Een opmerkelijk onderdeel van de overeenkomst is dat een deel van het sponsorgeld naar de FCB foundation zal gaan.

FC Barcelona is op hun beurt een goed voorbeeld in de sportwereld van een sportclub die voeding als essentieel onderdeel van de trainingen ziet. De producten van Herbalife kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Tot zover over de voeding van Lionel Messi. Wil je weten wat dit voor jou kan betekenen?

Vraag nu een gratis advies


Home >> Sportvoeding >> Voeding en voetbal >> Voeding van Lionel Messi

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.