Couscous met rozijnen en kipreepjes (AH)

Ingredienten voor 4 personen:

100 gr rozijnen (biologisch)
300 gr couscous
2 eetlepels olijfolie
500 gram kipreepjes
175 gram uien gesnipperd
1 bakje kastanjechampignons, in vieren gesneden
4 biologische tomaten
paar blaadjes munt

Bereiding:
Voeg de rozijnen toe aan de couscous en bereid deze volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking
Verhit de olie en bak de kipfiletreepjes met peper en zout bruin en gaar. Voeg vervolgens de uien toe en bak 3 minuten mee. Daarna de champignons toevoegen en nog een 5 minuten bakken.
Schep de couscous door de kip en serveer met een salade van fijngesneden tomaat met fijngesneden munt en wat olijfolie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.