Fruitsalade met amandelkwark (4 pers)

by Ellen
(Bergen NH)

Heerlijk fruit salade

Heerlijk fruit salade

Fruitsalade met amandelkwark (4 pers)
0,5 el Vloeibare honing
Kaneelpoeder
4 el Magere kwark
25 gr. Amandelen, fijngehakt
0,5 doosje Rode bessen
0,5 doosje Aardbeien
2 grote Handsinaasappels
1 Banaan
1 rode Ongeschilde appel

Roer de honing, kaneel en amandelen door de kwark.
Was de appel en snijd deze ongeschild in kleine stukjes. Als de aardbeien groot zijn mogen ze ook gesneden worden, maar als ze een mooi maatje hebben dan kunnen ze met de gewassen en geritste bessen zo door de salade. Schil de banaan en sinaasappels en snijd deze ook zo fijn als dat je lekker vindt.
Meng al het fijngesneden fruit door elkaar en verdeel de fruitsalade over 4 gezellige schaaltjes. Schep er vervolgens een flinke klodder van het kwarkmengsel over. Een snufje kaneel ter garnering staat leuk.

Comments for Fruitsalade met amandelkwark (4 pers)

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 29, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Heerlijk
by: erik

Ik heb hem geprobeerd en vond het heerlijk!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.