Kip Fruitsalade

by Sandra
(Alkmaar)

Kip fruit salade

Kip fruit salade

Lekker voor bij bv feestje of barbecue, niet bijzonder gezond maar wel makkelijk en lekker!

400 gr Kipfilet
1 blokje Kipbouillon
1 groot blik Fruitcocktail (gezondere variant: fruit in sap)
1 blikje Mandarijntjes (gezondere variant: mandarijntjes in sap)
50 gr Walnoten fijngehakt
1 beker Zure room (sour cream)
2-4 el Mayonaise/Remia friteslijn
Zout, peper

Kook de kip in een halve liter water en een bouillonblokje in 20 minuten gaar. Snijd de kipfilet in kleine stukjes.
Laat de blikken fruit uitlekken in een vergiet.
Meng de zure room, mayonaise, peper en zout tot een sausje.
Vermeng de saus, (afgekoelde) kip, fruit en noten door elkaar.
Eet smakelijk!


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.