Maaltijdsalade met Tonijn

by Patricia

Benodigdheden voor 1 persoon:

Kant en klare rauwkost/sla
1 blikje tonijn op water
0,5 eetlepel balsamico azijn
1 eetlepel olijfolie

Eventueel naar eigen smaak toevoegen:
Lente ui, tomaat, komkommer, augurk, zilveruitjes, kappertjes, zonnebloempitjes, gekookt ei

Voeg het blikje tonijn toe aan de rauwkost/sla en maak een dressing van de olie en balsamico azijn.
Schenk dit over de salade en voeg de eventuele andere ingredienten toe.
Naar smaak een geroosterd sneetje koolhydraatarm brood of een bruin pistoletje erbij eten.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.