Gratis sporten

Wil je ook gratis sporten?

Dan kun je meedoen met de 24FIT Bootcamp Challenge.

4 weken, 3 x per week sporten. Iedereen traint op zijn eigen niveau onder begeleiding!

Dus ben je de sportschool zat? Wil je gratis trainen? En vind je het leuk om met een groep buiten bezig te zijn?

Bel dan voor extra informatie of om je op te geven.

Bel dan met Erik Stroomer

06-55398623

 

 

Wat doen jullie dan?

Elke week doen we andere oefeningen, in tweetallen of in wedstrijd verband. Maar je wordt zelf ook goed uitgedaagd. Dus wil je je grenzen verleggen, wil je met plezier sporten in een groep? Kom dan een keer kijken/meedoen met FitClub Bergen.

Voor elk niveau: jong, ouder, snel, langzamer, geoefend, beginner. Het maakt niet uit!

Mee doen met een goed gevoel is het belangrijkste!

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een kwartier voor vertrek verzamelen we op de Notweg 16 in Bergen.
Dan gaan we met veel FUN lekker een uur buiten sporten. Iedereen op zijn eigen niveau!
Na het sporten nuttigen we gezamenlijk herstelsportvoeding zodat je herstel optimaal is en je de rest van de dag voldoende energie hebt!

 

Is dit een hardloopclub?

NEE. Wij zijn geen hardloopclub. We zullen wel wat hardlopen maar dat is maximaal  800 meter. Red je dat (nog) niet... GEEN probleem. Dan wandel je een stukje.

 

Moet ik hiervoor een goede conditie hebben?

Nee dit is niet noodzakelijk! Het is prima als je een goede conditie hebt, dan kan je deze verder verbeteren, maar je komt om lekker te sporten en je conditie op of uit te bouwen!Wat zijn de verplichtingen?

Er zijn geen verplichtingen bij de FitClub. Als je aanwezig bent bij de trainingen wordt een handdoek en een gevulde bidon geadviseerd.

Elke week doen we andere oefeningen, in tweetallen of in wedstrijd verband. Maar je wordt zelf ook goed uitgedaagd. Dus wil je je grenzen verleggen, wil je met plezier sporten in een groep? Kom dan een keer kijken/meedoen met FitClub Bergen.


KokenKoken
Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Home >> Gratis Sporten