Herbalife Heiloo

Herbalife Heiloo

Bent u op zoek naar een energieke (Sport) Voedingscoach in Heiloo of omgeving?

 

Gevonden! Mijn naam is Erik Stroomer

 

Me having fun

Ik begeleid sinds begin 2002 mensen met:

 

1) Energie problemen.

2) Gewichtsbeheersing (aankomen en afvallen)

3) Herstel na het sporten.

 

Hoe?

 

Door mensen goed te begeleiden bij het verbeteren van hun leefstijl. 

Door ze te adviseren en te coachen op hun voeding en voedingspatronen. 

Door ze te laten ervaren wat het enorme verschil is als ze Herbalife producten gaan gebruiken.

Door ze gratis mee te laten trainen bij onze Fitclub.

 

Dus?

 

Maak een vrijblijvende afspraak met me en dan bespreken we hoe jij zo snel mogelijk je doelen kunt halen.

 

Erik Stroomer

06-55 398 623

estroomer@herbel.nl 

www.herbel.nl


Herbalife Heiloo

KokenKoken

Home >> Herbalife-distributeur >> Herbalife in Heiloo

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.