Herbalife Schagen

Herbalife Schagen

Ben je op zoek naar energieke en ervaringsdeskundige voedingscoaches in Schagen? Dan ben je bij ons op de goede plek. Wie zijn wij? 

Wij zijn:

Mick en Erik Stroomer.  We helpen in heel Nederland mensen met het behalen van hun gewenste resultaat.

Dit gaat dmv coaching waaronder: Voeding / Bewegen en Gedrag.

Wil je meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Mick Stroomer 06-29426019

Erik Stroomer 06-55398623


KokenKoken

Wij zijn zo enthousiast geworden dat wij hebben besloten mensen te begeleiden naar een resultaat.

Wij begeleiden nu mensen op diverse gebieden:

·         Mensen die willen afvallen of aankomen

·         Mensen die meer energie willen krijgen

·         Mensen die voedingsadviezen willen hebben op sportgebied

 

Hoe wij dat doen? Door nauw contact met deze mensen te houden en voedingsschema’s te bekijken en bij te stellen zodat de gestelde doelen behaald kunnen worden. Door ze te laten ervaren wat de Herbalife producten voor ze kunnen betekenen.


Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Home >> Herbalife Distributeur >> Herbalife Schagen