Sportvasten

Ben je op zoek naar meer informatie over Sportvasten?

Dan zit je hier goed. Op deze pagina vind je meer informatie, over de mogelijkheden en krijg je ook informatie over de locaties waar je terecht kunt.

Het is van groot belang dat je een goede coach hebt.

Deze geeft advies en begeleid je tijdens de kuur.

De kuurt duurt 10 dagen en is bedoeld om ervoor te zorgen dat je overschakeld van koolhydraten verbranding naar vetverbranding.

Wil je meer informatie neem dan contact op met:

......

Of via de website:

www.......

Wat is Sportvasten?
Dit is een 10-daagse trainingsmethode, waarbij de spieren en de lever worden getraind in het verbruik van meer vet in plaats van suiker (de metabolic switch). Hierdoor ga je meer vet verbranden en nemen overtollige vetreserves, met name het buikvet, af. Ook wordt de behoefte aan snaaien en het tussendoor snoepen na de kuur veel minder. Het is een gezondheidsprogramma, waarbij gewichtsverlies eigenlijk een bij-effect is. Daarnaast is het een bijzonder goede methode om de sportprestaties te verbeteren. Hierdoor worden de spieren zo omgebouwd dat ze veel meer energie uit vet kunnen halen. Hierdoor hoeven de suikers, waarvan een veel kleinere voorraad in het lichaam aanwezig is, minder aangesproken te worden. Het duurvermogen wordt derhalve veel groter, de man met hamer blijft veel langer uit.

Wat levert het mij op?
Het lichaam zal na een kuur meer vet gaan gebruiken als energiebron (wat tijdens de kuur al geresulteerd heeft in vetverlies) en minder vragen om suiker. Mannen vallen gemiddeld 4 tot 6 kilogram af in 10 dagen, vrouwen 2 tot 4 kilogram. Met name het viscerale vet (buikvet) zal afgenomen zijn, waardoor naast de afname van de buikomtrek er ook gezondheidsbevorderende effecten optreden. De negatieve effecten van dit buikvet (waaronder het afgeven van ontstekingssignalen) worden namelijk vermindert. Sporters, zoals hardlopers en wielrenners, hebben ineens een veel groter vermogen tot de aanmaak van energie, zonder dat de tank leegraakt. Vet als energiebron is nu eenmaal meer aanwezig in het lichaam en levert meer energie per gram. Dit wordt gezien in de praktijk door betere prestaties tijdens een inspanningstest op de fiets (sub-maximaal); deelnemers hebben lagere hartslagen bij dezelfde wattages en trapfrequenties na een kuur (gemeten 15 dagen na het afronden van de kuur). Een ander voordeel is dat het herstel na sporten (en blessures) groter wordt, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de verhoging van het aantal mitochondrie├źn in de spieren. 

KokenKoken

Home >> Sportvasten

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.