Voeding en mountainbiken

Ben je op zoek naar goede voeding en mountainbiken?
Ben je ook de dag na een training of een wedstrijd nog moe?
Heb je spierpijn of moeie benen? Heb je veel last van blessures?

Dan heb je grote kans dat je dit kunt verbeteren door je voeding aan te passen zodat voeding en mountainbiken nog beter samen gaan.
Of je nou een wedstrijd speelt, op je fiets een berg afdaalt of een flink aantal baantjes gaat zwemmen, je lichaam moet een topprestatie leveren. Maar dat valt niet mee als je je zo futloos voelt dat je liever op de bank ligt dan in het zwembad.

Er zijn steeds meer aantoonbare bewijzen dat een uitgebalanceerde voeding in de sport het verschil kan betekenen tussen winnen en verliezen. Kapitalen worden uitgegeven aan trainingskleding, sportmateriaal, sportvloeren, grasmatten, goede trainers en coaches, waarbij voeding altijd een sluitpost is. Of erger nog, voeding, de brandstof voor het lichaam, geheel niet ter sprake komt.
Hier laten we zien hoe sporters hun voedingsgewoonten kunnen veranderen waardoor het herstelvermogen en de prestaties verbeterd kunnen worden.

Als duursporter verbuik je heel veel voedingsstoffen en deze zal je moeten eten zodat je lichaam herstelt.Doe je dit niet is de kans op bovenstaande problemen erg groot.

Direct na een training of wedstrijd is er een 'window' waarin je lichaam alle voedingsstoffen heel snel op kan nemen en naar je spieren kan vervoeren. Hierdoor merk je dat je sneller herstelt en minder last hebt van spierpijn of vermoeidheid.
Als je binnen 30 minuten, na een training of wedstrijd, de juiste balans binnen krijgt met eiwitten en koolhydraten wordt dit snel opgenomen. De verhouding zou 1 op 4 moeten zijn.
Wil je tijdens de wedstrijd of training beter kunnen presteren is het aan te raden om een lichte, meervoudige, koolhydraat rijke, maaltijd voor de training of wedstrijd te nemen.

Wil je een voor jouw samengesteld persoonlijk advies, vul dan het onderstaande formulier in!

aanvraagformulier voor een persoonlijk voedingsadvies

Ervaring: Lees het verhaal van Laura Turpijn.
Een mountainbikester van het Merida mountainbike team.
Home >> Sportvoeding >> Voeding en mountainbiken

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.