Kip met champignons uit de oven (koolhydraat arm)

Verwarm de oven voor op 200 graden

Benodigdheden voor 2 personen:
125 gram biologische champignons
150 gram oesterzwammen
250 gram kipfilet
1 theelepel chilipoeder
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel boter
75 ml sherry of rode wijn
50 gram mozarella of jonge (30+) kaas, geraspt
Eventueel een uitje toevoegen

Snijd de paddestoelen in stukjes en wrijf de kip in met chilipoeder.
Verhit de olie en boter en bak de kipfilets in een paar minuten bruin. Leg ze in een ovenschaal.
Bak daarna de champignons bruin in hetzelfde bakvet en schep ze op de kipfilet.
Schenk de sherry in de pan en roer de aanbaksels los. Schenk dit vervolgens over de champignons en strooi daar de kaas weer over.
Schuif de schaal afgedekt in de oven en laat het in 25 minuten garen.

Serveer met een salade en eventueel zilvervliesrijst (niet als je koolhydraatarm eet)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recepten.

Vertel dit verder..Klik hier

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.